India -Rajasthan -"Jaisalmer"

Tripoto
19th Dec 2013
Photo of India -Rajasthan -"Jaisalmer" 1/9 by Sandeep Singh
Gadi Sagar Lake
Photo of India -Rajasthan -"Jaisalmer" 2/9 by Sandeep Singh
Lake in Dessert
Photo of India -Rajasthan -"Jaisalmer" 3/9 by Sandeep Singh
Kings Palace
Photo of India -Rajasthan -"Jaisalmer" 4/9 by Sandeep Singh
Golden Fort
Photo of India -Rajasthan -"Jaisalmer" 5/9 by Sandeep Singh
Royal Tents in Sand Dunes
Photo of India -Rajasthan -"Jaisalmer" 6/9 by Sandeep Singh
Camel Riding
Photo of India -Rajasthan -"Jaisalmer" 7/9 by Sandeep Singh
Sunset Camel Ride
Photo of India -Rajasthan -"Jaisalmer" 8/9 by Sandeep Singh
wonderful sunset point
Photo of India -Rajasthan -"Jaisalmer" 9/9 by Sandeep Singh
Sand Dunes