Amazing Experience at Bhigwan Bird sanctuary

Tripoto
25th Feb 2023
Photo of Amazing Experience at Bhigwan Bird sanctuary by Prashant Dilip Kulkarni
Day 2

The most awaited trip, which was being skipped for many years, finally executed. Nature is beyond the power of Camera. Sharing best possible clicks.
खुप वर्षां पासून स्किप होतं असलेली most awaited trip finally executed.... खत्र्या अनुभव. कॅमेराच्या ताकदीला झेपेल इतकेच फोटो शेअर करू शकतो, निसर्गाची किमया कॅमेऱ्याच्या कॅपॅसिटीच्या पलीकडे आहे.
#keeptravelingkeepwritting
#naturephotography #birdphotography #bhigwanbirdsanctaury

Photo of Bhigwan Bird Sanctuary Kumbhargaon by Prashant Dilip Kulkarni

Ruddy Shelduck

Photo of Bhigwan Bird Sanctuary Kumbhargaon by Prashant Dilip Kulkarni

Northern Shoveler

Photo of Bhigwan Bird Sanctuary Kumbhargaon by Prashant Dilip Kulkarni

Black tailed Godwit

Photo of Bhigwan Bird Sanctuary Kumbhargaon by Prashant Dilip Kulkarni

Little Cormorant (Basking)

Photo of Bhigwan Bird Sanctuary Kumbhargaon by Prashant Dilip Kulkarni

Spotted Little Riged Plover

Photo of Bhigwan Bird Sanctuary Kumbhargaon by Prashant Dilip Kulkarni

Black tailed Godwit

Photo of Bhigwan Bird Sanctuary Kumbhargaon by Prashant Dilip Kulkarni
Photo of Bhigwan Bird Sanctuary Kumbhargaon by Prashant Dilip Kulkarni

Greater Flemingo

Photo of Bhigwan Bird Sanctuary Kumbhargaon by Prashant Dilip Kulkarni
Photo of Bhigwan Bird Sanctuary Kumbhargaon by Prashant Dilip Kulkarni

Eurasian Spoonbill

Photo of Bhigwan Bird Sanctuary Kumbhargaon by Prashant Dilip Kulkarni

Greater Spotted Eagle

Photo of Bhigwan Bird Sanctuary Kumbhargaon by Prashant Dilip Kulkarni