Λεωφόρος Κωνσταντινου Καραμανλή 61Voula 166 73 1/3 by Tripoto
Anirudh Gupta
Local beach near Athens. 1 hour bus journey from Athens. The water was too cold in april for me but I could still see a few locals swimming. June or July is great for swimming here.