Fuxin Tourism & Travel Guide

Gaotaishan Site
Gaotaizi Village, Gaotaizi Country, Xinmin 110305
Ye Maotai Liao Dynasty Tombs
Yemaotai Village, Yemaotai Town, Faku County 110414
Heishan Blocking Action Memorial
Heishan Blocking Action Martyr Cemetery, Heishan County 121400
CaiFu ShangYe BuXingJie
At the Intersection of Wenming Street and Xinqiu Main Street, Fuxin
Xingyuan Temple of Tongliao
Kunlun Town, Horqin District, Tongliao 028200


Search Flights

Book Fuxin Tour Package

Your Enquiry has been sent successfully