Hirosaki Tourism & Travel Guide

Naqua Shirakami Ski Resort- CLOSED
75 Nagadaimachi Nishiiwakiyama, Nishitsugaru-gun, Ajigasawa-machi 038-2793
Tancho Crane Nature Park
Mawarizeki, Kitatsugaru-gun, Tsuruta-machi 038-3542
Oyu Hot spring
53 Kuradate Muraoka, Minamitsugaru-gun, Owani-machi 038-0212
Inakadatemura Buried Cultural Assets Center Yayoi Museum
63 Takahi, 道の駅いなかだて 弥生の里 内, Minamitsugaru-gun, Inakadate-mura 038-1111


Search Flights

Book Hirosaki Tour Package

Your Enquiry has been sent successfully