Morioka Tourism & Travel Guide

Koiwai Farm Makibaen
36-1 Maruyachi, Iwate-gun, Shizukuishi-cho 020-0507
Ranch Planetarium
36-1, Maruyachi, Iwate-gun, Shizukuishi-cho
Yofukemori Green Space
Koma, Tamayama-ku, Morioka 028-4125
Malios Observation Room
2-9-1 Moriokaeki Nishitori, Malios 20F, Morioka 020-0045
Daiji-ji Temple
5-6 Daijijicho, Morioka 020-0828


Morioka

Search Flights

Book Morioka Tour Package

Your Enquiry has been sent successfully