Nizhny Novgorod Tourism & Travel Guide

Labyrinth of Fear
Bolshaya Pokrovskaya st., 28, Nizhny Novgorod 603000
M. Gorkiy's State Museum
Semashko, 19, Nizhny Novgorod 603005
Russian Museum of Photography
Piskunova St., 9a, Nizhny Novgorod 603005
Regional Exhibition Center
Kirova Ave., 6, Nizhny Novgorod 603043


Search Flights

Book Nizhny Novgorod Tour Package

Your Enquiry has been sent successfully