Fernweh To Eudaimonia

Tripoto
31st Dec 2018
Day 1

Airport to beach

#anxious

Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen

crazy colors

Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen

#sunset#like on canvas

Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen

best Samosa till date

Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen
Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen

lights n music

Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen

dinner

Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen
Day 2

on the move

Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen

photoframe

Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen

Aguada fort

Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen
Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen
Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen
Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen
Photo of Fernweh To Eudaimonia by Nausheen