Cholpon Ata

Rachita Saxena
Day 4 and 5 - Ala Archa National Park
Rachita Saxena
Day 6 and 7 - Cholpon Ata