Solo Travelling in Coorg

A solo trip that did not take a lot of planning. A friend's suggestion that turned out to be a ma...

Dominic Liang
4 Days
Nature is not a place to visit. It is home. — The Foot Hill Camp, Coorg

We had a memorable trip to Coorg, and we found a treasure.“The Foot Hill Camp”.Who might have not...

Trip Jodi
3 Days
കൂർഗാനുഭവം- Coorg - Malayalam

പണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണ സമയത്തു ബാക്കി ബാച്ച്കാര് കൂർഗ് പോയി വന്നത് തൊട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ആണ് ക...

Trip Jodi
3 Days
Exploring Coorg : A brief travelogue of my experience

Being a north Indian, planning a trip in South India is not a simple task. Thanks to my sister's ...

Tushar Gupta
4 Days
Bylakuppe – In pursuit of peace

#CoffeeWithTripoto I have so many travel stories and I always felt I never had the right pla...

Anusha Nakshathra

Namdroling Monastery (Golden Temple)
Arlikumari, P.O. Bylakuppe Mysore District, Karnataka State India, Kushalnagar 571104
The Namdroling Nyingmapa Monastery is the biggest showing focus of the Nyingma ancestry of Tibetan Buddhism in the world. The cloister was set up by throne-holder Kyabje Penor Rinpoche in 1963, after his 1959 way out from Tibet as the second seat of the Palyul Monastery, one of the six awesome Nyingmapa Mother religious communities of Tibet preceding addition. Every day Namdroling religious community invites many guests, both from India and abroad to encounter the teachings and make the most of our grounds, sanctuaries and thoughtful environment. For travelers wishing to see their grounds and sanctuaries, it is conceivable to stay in inns in the neighborhood town of Kushalnagar without license and make day excursions to the monastery. Tourists and different guests with non-Indian international IDs for the most part stay in inns in Kushalnagar, a short auto Rickshaw ride from the cloister (10 rupees for every individual, 30 rupees if more individuals). Amid extraordinary occasions, the religious community may book the spaces for uncommon visitors so check close before your entry to protect accessibility.
Chiklihole Reservoir
Kushalnagar 571201


Bangalore
Best time to visit - January,February,March,September,October,November,December
If you live in a hot part of the country, Bangalore's good weather will immediately put you into a good mood. While the centre of the city has remained as it was during the British Raj, the area encircling it is on a constant boom with a vibrant student culture, popular pubs and a major electronic and industrial lifestyle. As a tourist, you can go see the Bangalore Castle. Modelled on the lines of the Windsor Castle, the one on Bangalore is a great example of the Tudor architectural style. It has beautiful gardens and the wooden carvings. The glass house at Lal Bagh and its botanical garden is a good place to relax while taking a walk. Cubbon park is one of the primary reasons why Bangalore was formerly nicknamed as the Garden City. The picturesque greenery in the middle of the city is stupefying. You can visit the Peninsular Gneiss to witness the oldest granite formations and also the look at the city from an elevated land. For a perfect end to the day, grab a beer at Toit or Peco’s. Follow it up with a grand meal at Koshy’s or Ebony, or the hundreds of other quirky restaurants in the city.
Eravikulam National Park
Best time to visit - April,May,June,September,October,November
This national park is the breathtaking home of a plethora of precious flora and fauna, and lies along the Western Ghats. Considered the magnum opus of Kerala, the park provides magnificent panoramic views of tea plantations and rolling hills blanketed in mist. The grasslands protect the endangered Nilgiri Tahr and harbour several other species of animals, birds and butterflies, including a new species of frog that was discovered recently. Eravikulam park becomes a sought after destination when the hill slopes get veiled by a carpet of blue, a miraculous phenomena caused by the flowering of Neelakurinji, which blooms only once in 12 years. Anamudi, translating to elephant's forehead and located within the park, is the highest peak of South India and its might and height of 8,842 ft can be enjoyed from a distance at Rajamala, from where the endangered Nilgiri Tahr can also be observed. The park provides a number of safaris for convenient and safe tourism around the park. The Kurinji Trail, which follows through misty tracks of protected animals and flowery grasslands, is a must for trekking lovers. Another famous but charming spot is the Lakkom Waterfalls, which provide an enchanting view along with an eco-shop cafeteria to eat at. Close to these falls is a log house, which offers comfortable accommodation with complimentary food and the much desired solitude and peace amidst the lap of nature.
Mysore
Best time to visit - January,February,March,July,August,September,October,November
Once the seat of the Maharajas of Mysore for six centuries, Mysore is now the third most populous state of Karnataka. But not much as changed in terms of its cultural ambiance and heritage, hence deeming it as the cultural capital of Karnataka. This city is popular for its year-round pleasant climate, silk, sandalwood and many majestic palaces, such as Lalitha Mohan Palace, Jaganmohan Palace and the most visited and grand one being the Mysore Palace. To get an exclusive insight into Mysore's culture, Folklore Museum would be the best place, where a plethora of carved wooden figures, ceremonial headdresses, vibrant masks can be seen along with puppet shows depicting Hindu mythological stories. Mysore Zoo is perfect for animal and nature lovers while the Regional Museum of Natural History serves those interested in ecological history. For those looking for unwinding strolls or simple relaxation, Karanji Lake and Kukkarahalli Lake are the best to visit, preferably early in the morning or evenings. More attractions include Brindavan Gardens, Railway Museum and St. Philomena's Church. Cauvery Arts and Crafts emporium is renowned for an array of silk sarees, carved sandalwood, wooden toys and inlay work, whereas Devaraja market is ideal for a more local shopping experience. Restaurants such as Hotel RRR Restaurant, Malgudi Cafe, Vinayaka Mylari, Sapphire and Anu's Bamboo Hut cater to popular local and international cuisines. Mysore comes alive during the 10-day festival of Dussehra, celebrated in October, when one can witness the entire city bedecked with lights, colours and music, making Mysore a memorable visit.
Mangalore
Best time to visit - January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Known as the gateway to Karnataka, the picturesque city of Mangalore is famous for its golden beaches, revered temples and delicious coffee. This port city lies nestled between the blue waters of the Arabian Sea and the towering hills of the Western Ghats. The pristine beach of Panambur is a popular tourist destination and also plays host to the colourful kite festival of Mangalore. Adorned with ancient murals, the Kudroli Gorakhnath Temple is frequented by many devotees. The Ullal Beach of Mangalore is a great place to enjoy water sports. Easily comparable to the Marine Drive of Mumbai, the New Mangalore Port is an ideal place to relax and unwind. Mangalore is famous for its Udupi style dishes and staple seafood preparations. The Neer Dosa, Mangalorean fish curry, Cashew Upkari and Rasam are great introductions to this cuisine. Pallkhi, Gajalee, Cochin Bakery and Naivedyam are popular eateries here. There are multiple hotel options for tourists, extending from high-end resorts to budget hotels and even beach resorts. With its easygoing air and calm countenance, Mangalore is the perfect destination to relax and unwind.
Ooty
Best time to visit - May,June,September,October,November
This renowned hill station once housed the Madras Presidency during the British Rule and possesses many remnants in the form of regal looking bungalows, such as the Stone House, The Ootacamund Club, Government House and Fernhill Palace. This along with the tall pine trees in the green areas almost makes you believe you are in old English country. Ooty is also home to some of the most breathtaking lakes in the country, such as the Avalanche Lake, Emerald Lake and the popular Ooty Lake. For some adventure, one can hop on the Nilgiri Toy Train and enjoy a ride through the blue mountains, winding through dense forests, dark tunnels and valleys from Ooty to Coonoor. Ooty is heaven for nature lovers and a trek through the Mukurthi National Park will be etched on your mind for years to come, offering a stunning panorama of carpet like green hills, home to the tallest peak of the Nilgiri Range, several wildflowers and beauties such as the Nilgiri Tahr, Bengal Tiger, Indian Elephant, Leopard, Bonnet Macaque, Mouse Deer, Otter, Small Indian Civet and many more. If you still want more, you can take a mesmerising walk through the charming 19th century Government Botanical Gardens. Ooty's beauty can be explored more adventurously with everything from horse riding to hand gliding and mountain biking, all arranged by various resorts. Avid readers will be overwhelmed to visit the 19th century Nilgiri Library, sheltering around 25,000 books and hosting many events to promote reading habits among all age groups. Chocoholics should place King Star on the top of their itineraries for purchasing a plethora of delicious homemade chocolates. More delicious food from vegetarian, cafe to non-vegetarian cuisines can be enjoyed at popular places such as Quality Restaurant, Earl's Secret and Willy's Coffee Pub, which also has a commendable library for one to delve into while enjoying their drink. Witness Ooty come alive in the month of May, with its vibrant boat races and flower shows, hosted across the town.
Coimbatore
Best time to visit - January,February,March,September,October,November,December
A major city and commercial hub in Tamil Nadu, Coimbatore offers not much in terms of touristic attractions unless you're on your way to Ooty or any of the Nilgiri hill stations. Although some places might make for really interesting stopovers, such as the Kovai Kutralam Falls, Vaidehi Waterfalls and Thoonakkadavu Lake. For a taste of knowledge, there's the Gass Forest Museum, which is a natural history museum, or pay a visit to G.D. Naidu Industrial Exhibition, a science and exhibition centre which has a lot to exhibit in terms of innovation and science. The city is home to innumerable temples, some of them being Marudamalai and Velliangiri hill temple. Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and National Park makes for an interesting visit for nature lovers. Places such as Shree Annapoorna, Junior Kuppanna and Anandhas Quality Vegetarian are well known for their Indian dishes.

About Kushalnagar

തിരിച്ചു ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ മഴ തുടങ്ങിയായിരുന്നു . നാളെ മഴ പെയ്യാതെ ഇരുന്ന മതി എന്ന് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു നേരെ ഫൂട്ട് ഹിൽ ക്യാമ്പിലോട്ടു . അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള രണ്ട റിസോർട്ടുകളിൽ നിന്നും കലാഭവൻ മണിയുടെ ഒക്കെ പാട്ടുകൾ ഒച്ചയ്ക് കേൾക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം ഉറങ്ങി.രാവിലെ മൊത്തം കിളികളുടെ കലപില ശബ്‍ദം ഒക്കെ കേട്ട് നേരം വെട്ടം വച്ചപ്പോ തന്നെ എണീറ്റു . പുറത്തു ഇറങ്ങി ഒന്ന് നടന്നു . ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങടെ പൂവത്തുശ്ശേരിയിലൂടെ നടക്കുന്ന പോലെ . വയലും വാലാട്ടികിക്കിളിയും തെങ്ങും ഒക്കെ ഒരു നാടൻ ഫീൽ
Kushalnagar

Search Flights

Book Kushalnagar Tour Package

Your Enquiry has been sent successfully