Yinxiang Fashion Hotel

Liv Blessing
Name: YinXiang (yeen shyahng) Fashion Hotel Address: No. 68 Gulou Street, Kaifeng Tel: (+86) 378-2599-5555 Cost: Normal Twin Room 200 CNY (~ 40$ a night)