Singapore fun

Tripoto
Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.

Sentosa marine world

Photo of Singapore fun by Kru.

Laser show at Marina bay

Photo of Singapore fun by Kru.

Laksa

Photo of Singapore fun by Kru.

Lau pa sat

Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.

CE LA Vie at Skypark

Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.

skypark at Marina Bay

Photo of Singapore fun by Kru.

red bean cold dessert

Photo of Singapore fun by Kru.

Lau pa sat local food

Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.

Mambo bar at Siloso beach

Photo of Singapore fun by Kru.

Siloso beach

Photo of Singapore fun by Kru.

Siloso beach

Photo of Singapore fun by Kru.

Sentosa viewing deck

Photo of Singapore fun by Kru.

Merlion

Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.

Highlander @Clarke quay

Photo of Singapore fun by Kru.

Sand bar

Photo of Singapore fun by Kru.

Glass noodles

Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.
Photo of Singapore fun by Kru.