Aomori Tourism & Travel Guide

Inakadatemura Buried Cultural Assets Center Yayoi Museum
63 Takahi, 道の駅いなかだて 弥生の里 内, Minamitsugaru-gun, Inakadate-mura 038-1111
Mt. Yogoshi Forest Park
Hamago, Higashi Tsugaru-gun, Hiranai-machi 039-3331
Auga
1-3-7 Shinmachi, Aomori
Tashiro Glassland
Fukazawa Komagome, Aomori 030-0955
Hakkoda Ikoi no Bokujo
395-1 Goshizawa, Aomori 030-0134


Search Flights

Book Aomori Tour Package

Your Enquiry has been sent successfully