To the mountains.

Tripoto

The migratory birds doing their rambilngs in Tso moriri lake, Ladakh

Photo of Tso Moriri by Nitish Thakur