Tip Top view point 1/1 by Tripoto
Srishti Mehta
Tip Top view point giver an expansive view of Landsdowne.