Legend of Atlantis: Beautiful Santorini

Tripoto
17th Oct 2013
Photo of Legend of Atlantis: Beautiful Santorini 1/3 by Nazlee
Donkey ride to Oia
Photo of Legend of Atlantis: Beautiful Santorini 2/3 by Nazlee
Beautiful Oia with great friends
Photo of Legend of Atlantis: Beautiful Santorini 3/3 by Nazlee
Sunset over Santorini