Exploring the most beautiful coast road in middle of Vietnam from Phan Rang to Binh Lap peninsula

Tripoto
If you heading through from Mui Ne to Nha Trang, don't miss this region where has such amazing things

+ Exploring along DT702 coast road, most beautiful coast road in the middle of Vietnam from Phan Rang to Cam Ranh bay, there are many beautiful sight seeing on the path: Phan Rang, Rai cave, Grape farms , Vinh Hy bay, National Park , Binh Hung island, Binh Tien village, and Bình Lập peninsula

+ Enjoy local foods, many kinds of food such as: bánh căn, bánh xèo, bánh canh chả cá, bún riêu, bún nem nướng, bánh mì, bún bò, bánh bột lọc, chè trái cây, goat hotpot, seafood...

+Accommodation: villa Đảo Hoa Vàng in Bình Lập peninsula
There are garden rooms, dormitory, wooden huts, beach restaurant, and boat trip organized daily
Fanpage: https://www.facebook.com/daohoavang/
Photo of Villa Dao Hoa Vang, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa, Vietnam by Trần Tư Quậy Diễm
Photo of Villa Dao Hoa Vang, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa, Vietnam by Trần Tư Quậy Diễm
Photo of Villa Dao Hoa Vang, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa, Vietnam by Trần Tư Quậy Diễm
Photo of Villa Dao Hoa Vang, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa, Vietnam by Trần Tư Quậy Diễm
Photo of Villa Dao Hoa Vang, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa, Vietnam by Trần Tư Quậy Diễm
Photo of Villa Dao Hoa Vang, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa, Vietnam by Trần Tư Quậy Diễm
Photo of Villa Dao Hoa Vang, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa, Vietnam by Trần Tư Quậy Diễm
Photo of Villa Dao Hoa Vang, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa, Vietnam by Trần Tư Quậy Diễm
Photo of Villa Dao Hoa Vang, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa, Vietnam by Trần Tư Quậy Diễm
Photo of Villa Dao Hoa Vang, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa, Vietnam by Trần Tư Quậy Diễm
Photo of Villa Dao Hoa Vang, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa, Vietnam by Trần Tư Quậy Diễm
Photo of Villa Dao Hoa Vang, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa, Vietnam by Trần Tư Quậy Diễm