#lettersfromtripoto

Tripoto
10th Apr 2019
Day 1

Dear me,
Shuniya se suru krna chahta hu musafir nahi hu lekin musafir-giri karna chahta hu... Thera hu abhi lekin kal kahi aur therna chahta hu... Aankho mey sapne hai ..bas kandhe pe basta leke kahi nikalna chahta hu ...
Musafir nahi hu lekin musafir-giri karna chahta hu shuniya mey nahi hu lekin shuniya se suru krna chahta hu..

@nehal.nautiyal

Photo of #lettersfromtripoto by Nehal Nautiyal