Glory of Vijayanagara Empire - Hampi

Tripoto
14th Jan 2016
Take a peak into the history and incredible monuments, architect and balanced ruins.
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal
Photo of Hampi, Karnataka, India by Priyal Karkal