Hills, Nandi hill

Tripoto
30th Sep 2018
Day 1

Awesome place, cold environment and stunning views. Nandi Hill near Bengaluru.

Photo of Nandi Hills, Karnataka, India by Sharad Meghnathi
Photo of Nandi Hills, Karnataka, India by Sharad Meghnathi
Photo of Nandi Hills, Karnataka, India by Sharad Meghnathi
Photo of Nandi Hills, Karnataka, India by Sharad Meghnathi
Photo of Nandi Hills, Karnataka, India by Sharad Meghnathi
Photo of Nandi Hills, Karnataka, India by Sharad Meghnathi
Photo of Nandi Hills, Karnataka, India by Sharad Meghnathi
Photo of Nandi Hills, Karnataka, India by Sharad Meghnathi
Photo of Nandi Hills, Karnataka, India by Sharad Meghnathi
Photo of Nandi Hills, Karnataka, India by Sharad Meghnathi
Photo of Nandi Hills, Karnataka, India by Sharad Meghnathi
Photo of Nandi Hills, Karnataka, India by Sharad Meghnathi