Vijayanagar-Hampi

Tripoto
29th Jun 2015

Never to be forgotten empire

Mahanavami dibba

Photo of Hampi, Karnataka, India by jitendra s

Lotus mahal

Photo of Hampi, Karnataka, India by jitendra s

HazaraRama temple

Photo of Hampi, Karnataka, India by jitendra s

Recent well excavation near lotus mahal

Photo of Hampi, Karnataka, India by jitendra s

HazaraRama temple

Photo of Hampi, Karnataka, India by jitendra s

Museum inside Lotus mahal complex

Photo of Hampi, Karnataka, India by jitendra s

Noblemen stable

Photo of Hampi, Karnataka, India by jitendra s